Oljeinvesteringen enda høyere enn tidligere anslått

April 19, 2012

April 19, 2012: Rystad Energy har nå publisert sin ferskeste markedsrapport for det norske offshore markedet - markedet for de som leverer varer og tjenester til oljevirksomheten i Norge.

Hovedfunnene i rapporten ble presentert for Norsk Industri onsdag 18 april. Flere av konklusjonene vakte oppsikt blant de fremmøtte næringslivslederne. «Vi har tidligere hatt høye anslag for veksten fremover, og blitt kritisert for det. Men nå har vi likevel justert tallene ytterligere oppover. Våre bottom-up estimater viser at investeringene i norsk oljevirksomhet vil øke til 250 milliarder allerede i 2015. Vi vil beholde posisjonen som verdens største offshore marked.», sa Rystad i sitt foredrag. Rystad Energy er alene om å anslå så høye tall for oljeinvesteringene i Norge fremover. De har også ligget høyest historisk. Allerede i 2010 sa Rystad at oljeinvesteringene i Norge i 2012 ville bli 172 milliarder, mens OLF, Econ og oljedirektoratet på det tidspunktet hadde anslag på 150 milliarder. Nå ser det ut til at fasiten blir 185 milliarder. «Selv om vi lå langt over andre anslag hadde vi likevel ikke tatt nok i», innrømmet Rystad i foredraget.

 

De positive prognosene skapte stor entusiasme og framtidstro i bransjen i går. «Jeg tror på tallene til Rystad», var oppsummeringen til leder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad.

 

Et annet tema som vakte stor oppmerksomhet var knyttet til norsk eksport av varer og tjenester til internasjonal oljeindustri. «Eksportmarkedet har nå blitt like stort som innenlandsmarkedet. Norsk leverandørindustri har hatt stor suksess i å internasjonalisere sine varer og tjenester og vil trolig eksportere for mer enn 200 milliarder neste år», var konklusjonen i Rystad sitt innlegg angående dette tema. «Dette viser at norsk industri er konkurransedyktig. Kostnadene til intellektuell arbeidskraft i Norge ligger under det globale gjennomsnittet, og vi klarer i tillegg å levere varene med høy kvalitet og presisjon. Dette blir verdsatt ute», sier Rystad i sitt innlegg.

 

Et siste tema som ble berørt var knyttet til kapasitetsproblemene i industrien. «Markedet er stramt, spesielt innenfor engineering, men industrien mestrer likevel situasjonen», var Rystad’s budskap. «Vi er dyktige til å rekruttere fra utlandet og andre industrier, og i tillegg setter vi prosjekter til f.eks. London som normalt ville gått i Norge. Det skulle bare mangle at vi ikke takler dette, når arbeidsledigheten i Europa ellers er rekordhøy», sa Rystad i sitt innlegg. «Videre har kollapsen i shipping gitt rom på verftene globalt for å konstruere offshore installasjoner. Vi kommer til å igangsette prosjektene, men må nok regne med noen forsinkelser på grunn av kvalitetsproblemer».