Press release

«Oljeservice ned 14 prosent, men oppgang allerede fra 2017»

March 30, 2015
Share Share by Email Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Twitter

- Hovedpunktene i Rystad Energy’s nye rapport om oljeservicemarkedet i Norge.

I dag publiserer Rystad Energy sin kvartalsvise rapport om utviklingen i leverandørmarkedet til oljeindustrien Norge. Dette er altså et rykende ferskt perspektiv som har tatt hensyn til utvikling frem til slutten av mars 2015.

«Hovedbudskapet er at vi har et par tøffe år foran oss, men at det er lys i enden av tunnelen», sier Markus Nævestad, Senior Prosjektleder, som er hovedansvarlig for rapporten.  «Våre prognoser er mer optimistiske enn Oljedirektoratets (OD), og vi tror vi har godt belegg for dette», sier Nævestad videre.

Mens OD ser videre nedgang helt til 2018, viser Rystad Energy’s sine beregninger at markedet vil være på vei opp igjen fra slutten av 2016. Dette skjer til tross for at fire feltutbygginger - Johan Castberg, Snorre 2040, Vette og Tommeliten Alpha - har blitt skjøvet ut i tid og mer enn 100 milliarder kroner i investeringer er flyttet etter 2020.  «Det som trekker opp er selvfølgelig giganten Johan Sverdrup, men også felt som Maria, Zidane, Snadd og Gullfaks Rimfaksdalen, samt ferdigstillelsesarbeid på Martin Linge, Aasta Hansteen og Gina Krog. I tillegg vil vi trolig se at produksjonsboringen i Troll, Gullfaks og Åsgard-området trappes opp igjen som følge av lavere riggrater,» sier Nævestad.

Nedgangen er på 12% i 2015 og ytterligere 2% i 2016, samlet 14% over to år, før det snur med 5-6 prosent opp i 2017 og tilsvarende opp årlig frem til 2020.  «For så vidt en dramatisk nedgang, men det har vært verre før», sier Andreas Eraker, konsulent i Rystad Energy og medarbeider på rapporten. «Fra 1998 til 2000 falt markedet hele 23%, og situasjonen var langt mørkere den gangen enn nå.  I ODs rapport fra 2001 forventet man at investeringene ville holde seg på 25 milliarder kroner fremover, mens de i realiteten økte til over 215 milliarder i 2014.» 

Reaksjonen på oljeprisfallet kommer på toppen av kutt som var planlagt i våres på grunn av høye kostnader og svak kontantstrøm. Derfor har det vært en ekstra dramatisk utvikling innenfor markeder der det er mulig å kutte raskt, slik som plattform-vedlikehold. Dette markedet raste ned mer enn 20% allerede høsten 2014 og faller ytterligere 12 prosent i år. «Dette er smertefullt for bedrifter som Aker, Aibel og Apply og flere tusen har måttet gå allerede. Det virker som om filosofien offshore har forandret seg fra «Robuste løsninger gjennom utskiftning av utstyr» til «Vi lapper på det vi har», sier Andreas Eraker.

###

«Oilfield service down 14 percent, but upswing already from 2017»

Rystad Energy published its latest quarterly offshore market report on recent developments in the Norwegian oilfield market. While the Norwegian Petroleum Directorate (Oljedirektoratet) sees further declines until 2018, Rystad Energy estimates the market to rise again from the end of 2016. This is happening despite the fact that four field developments – Johan Castberg, Snorre 2040, Vette and Tommeliten Alpha – have been postponed and more than 100 billion kroner in investments have been moved post 2020. “The main point is that we face a couple of tough years ahead, but there is light at the end of the tunnel”, says Markus Nævestad, Senior Project Manager, who is in charge of the report.

###

Article Contacts

Contact: Markus Nævestad, Senior Project Manager

Phone: +47 24 00 42 14

Mobile: +47 47 63 40 28

markus.naevestad@rystadenergy.com

 

Contact: Julia Weiss, VP Marketing

Phone: +47 24 00 42 90

Mobile: +47 48 29 87 61

julia.weiss@rystadenergy.com

 

About Rystad Energy

Rystad Energy is an independent oil and gas consulting services and business intelligence data firm offering global databases, strategy consulting and research products.

 

Rystad Energy’s headquarters are located in Oslo, Norway, with additional research teams in India. Further presence has been established in the UK (London), USA (New York & Houston), Russia (Moscow), Africa as well as South East Asia.