Press release

«Statens petroleumsinntekter ned over 200 mrd. Men grunnlag for en konkurransedyktig oljeindustri i flere generasjoner fremover»

January 30, 2015

– Hovedpunktene etter møtet med finansministeren 30. januar 2015

I dag inviterte finansminister Siv Jensen en gruppe fagøkonomer samt oljeanalytiker Jarand Rystad til dialogmøte. Temaet var oljepriskollapsen og konsekvenser for den norsk økonomien. Rystad har sin ekspertise innen analyse av oljesektoren og ga derfor ikke råd om økonomiske politikk. Han fokuserte på å formidle fakta og prognoser omkring forhold i oljesektoren som har størst relevans for norsk økonomi.

Hovedpunktene hans var:

Oljeprisen har kollapset på grunn av tre sjokk

 •  Tilbudssjokk fra Skiferolje og OPEC: 700 kbpd mer olje inn i markedet;
 •  Etterspørselssjokk fra Europa: 600 kbpd mindre olje etterspørsel (altså 1.3 mbpd for mye olje i markedet);
 •  OPEC-sjokket; Saudi-Arabia som den førende i OPEC har mange gode grunner til ikke å forsvare oljeprisen, som å ramme Iran,  Russland og andre OPEC land, bremse veksten i amerikansk skiferolje, utsette offshore- og oljesandsprosjekter og stimulere verdensøkonomien


Oljeprisen kan forbli lav i ytterligere ett år dersom Saudi fortsetter sin nåværende policy

 • Massiv ubalanse i markedet – og det tar tid å bremse oljeproduksjon

   - Tusenvis av skiferoljebrønner er boret og ennå ikke satt i produksjon
   - Saudi-Arabia ønsker en krise og har økt riggantallet kraftig

 • Svak økonomisk vekst globalt
 • Stor lagerbygging, blant annet i tankskip


Oljeprisen vil gå noe opp i 2016 og 2017, men skiferolje danner tak

 • Stor ekstra kapasitet fra skiferolje ved 70-80 dollar per fat – det demper oppgangen


Oljeprisen vil bli vesentlig høyere fra 2018

 • OPEC og skiferolje vil fra 2018 ikke levere nok olje gitt tilførselen som stoppes på dagens priser
 • Over hundre dollar per fat nødvendig for å stimulere til tilstrekkelig utbygging
 • Store offshore prosjekter vil gi nødvendig ekstra volumer – men usikkerhet om Brasils evne
 • Videre oljeprisøkning nødvendig for å få balanse inn på 2020-tallet
 • Ny nedgangskonjunktur kan følge på grunn av skiferolje på 2020 tallet


Inntekter fra oljevirksomheten til den norske staten vil gå kraftig ned på kort og mellomlang sikt

 • I snitt hadde staten inntekter på 345 milliarder fra oljevirksomheten i 2010-2013
 • I 2014 blir det rett under 300 milliarder
 • I 2015 forventer vi 130 milliarder – altså 215 milliarder ned versus snittet 2010-2013
 • I 2016 forventer vi 150 milliarder
 • I 2017 forventer vi 240 milliarder
 • I 2018 forventer vi 330 milliarder
 • Ytterligere opp påfølgende år

 

Norske oljeinvesteringer og -kostnader går betydelig ned i 2015, men fallet stopper

 • Forventer nedgang med 10% i 2015
 • Johan Sverdrup viktigste bidrag til stans i nedgangen fra 2016
 • Svak oppgang fra 2017 og videre vekst i mange påfølgende år
 • Tøft marked på kort sikt for leverandørene – noen regioner kan bli spesielt hardt rammet

Fortsatt grunnlag for aktivitetsvekst i norsk oljeindustri i flere generasjoner fremover

 • Vekst i oljeproduksjon, antall plattformer og antall rigger fremover - mer serviceintensiv
 • Fremdeles over 3 millioner fat per dag i 2040 sannsynlig – selv innenfor to-graders målet
 • Konkurransedyktig kostnadsnivå på norsk sokkel – kun offshore bemanning er spesielt dyrt i Norge.
 • Større andel av ressursene i Norge levedyktig under 50 dollar/fat i forhold til globalt snitt
 • Konkurransedyktig leverandørindustri – spesielt innen subsea, seismikk, utstyrspakker, boreanlegg, offshore shipping og verft
 • Valuta styrker konkurranseposisjon ytterligere på kort sikt

###

Contact:
Rystad Energy
Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norway
Phone: +47 24 00 42 00
jarand.rystad@rystadenergy.com