Rystad Energy - Energy Knowledge House

Press Release

Vinnerne Gullkronen 2015(Norsk)

Share
Share by Email Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Twitter

 

 

Rystad Energy avholdte den 4. februar 2015 sitt årlige arrangement «Gullkronen» på Walmanns salonger.  Åtte priser ble tildelt; fire til oljeselskap, tre til leverandørselskap og en hederspris.  Resultatene ble som følger:

E&P Awards

Explorer of the Year (Årets leteselskap)

I 2014 fortsatte trenden med mange funn på norsk sokkel – totalt sett er det funnet litt over 800 millioner fat. Hele sokkelen fra sør til nord var representert blant de nominerte med Statoil i Nordsjøen (Grane D, Valemon North m.fl.), VNG i Norskehavet (Pil og Bue) og Lundin Petroleum (Alta) og OMV (Hanssen – Whisting området) i Barentshavet. Ikke uventet var det VNG som stakk av med seieren med Pil-funnet. «VNG har imponert med godt geologisk og geofysisk håndverk. De presset gjennom boring selv etter at Statoil gikk ut, og det ble stor suksess.  En klar analogi til Snilehorn i en øvre jura bergart har gitt nytt håp til hele området», sier Nils-Henrik Bjurstrøm, medlem av juryen.

Eksternt jurymedlem: Halfdan Carstens

 

Business Developer of the Year (Årets forretningsutvikler)

Fire selskaper konkurrerte om å bli årets forretningsutvikler. Det var knyttet mye spenning til om Det norske oljeselskap ville vinne prisen for sitt oppkjøp av Marathon Oil.  Et veldig modig og spennende kjøp, men potensielt også utfordrende finansieringsmessig etter oljepriskollapsen. Det var imidlertid det polske selskapet PGNiG som vant prisen etter å ha gjort en større handel med Total i året som gikk. «PGNiG har her vist at de har tenkt å bli på norsk sokkel og har doblet selskapet i Norge gjennom en godt strukturert avtale med Total der felt som Gina Krog vil bidra til å stabilisere produksjonen etter hvert som Skarv-produksjonen går ned – ev veldig logisk deal»,  sier Håvar Blakset, medlem av juryen.

Eksternt jurymedlem: Helge Nordtorp


Project Developer of the Year (Årets feltutvikler)

Norsk sokkel er nå midt inne i en bølge av nye, store utbygginger. Det var derfor mange kandidater til prisen som årets feltutbygger. Statoil trakk det lengste strået med sin Gudrun-utbygging. «Statoil har klart å få satt i produksjon et gammel og tidligere ukommersielt funn, og dette på tid og under budsjett», sier Markus Nævestad, medlem av juryen.

Eksternt jurymedlem: Johan Kristian Mikkelsen

 

Field Developer of the year (Årets feltoperatør)

Tre selskaper konkurrerte om æren som årets feltoperatør: Det norske, Shell og Statoil med to opererte felt. Flere av kandidatene representerte relativt modne felt, men det var det nyeste feltet som imponerte juryen mest. Alvheim, tidligere Marathon Oil og nå Det norske oljeselskap, er et av de nye feltene helt på grensen til britisk sokkel. «Alvheim-organisasjonen har levert på mange plan samtidig med reserveøkning, oppetid, HMS og er i gang med å bygge en ny hub i området», sier Jon Duesund, medlem av juryen.

Eksternt jurymedlem: Per Inge Remmen

 

Oilfield Service Awards

New Venture of the Year
Fire innovative og teknologitunge selskap var nominert i prisen «New Ventures» som går til relativt unge og små selskaper som har et høyt potensiale for vekst fremover.  Det var selskapene eDrilling (3D visualiering av boring mm), Fishbones (fysiske «nåler» inn i reservoaret), Petrostreamz (integrert reservoar og flow styring) og Magseis.   MagSeis vant årets New Venture pris for sitt nye konsept for havbunnsseismikk. Med autonome noder på wire kan operasjonene effektiviseres vesentlig.   «MagSeis vinner fordi de kommer med nettopp den type teknologi oljeselskapene trenger for å få ned kostnader uten å tape kvalitet. Og fordi selskapet har økt sine inntekter i rakettfart!», sier jurymedlem May Britt Myhr, mangeårig styremedlem i OG21.

Eksternt jurymedlem: May Britt Myhr

 

Globetrotter of the Year

I sterk konkurranse med Axess (kraninspeksjon mm), Deep Sea Supply (40 skip) og PTC (gassløft) var det Øgland Systems som stakk av med Globetrotter-prisen. Øgland selger kabelgater og –stiger til olje-og gassanlegg, og har 75% av markedet sitt i utlandet, og har hatt en meget sterk vekst. Jury medlem Sjur Bratland fra INTSOK sier «Øgland vinner fordi de fornekter den norske oppfattelsen tyngdeloven – de selger lav-teknologiprodukter til lavkostland – og det gjør de svært bra med 45% vekst i 2014.».

Eksternt jurymedlem: Sjur Bratland

Business Success of the Year
TGS vant årets Business Success-pris i tett konkurranse med DNV, Kongsberg Maritime og Kleven. TGS er markedsleder i multiklientseismikk og imponerer med en forretningsmodell som har vist seg robust i dårlige tider, som det har vært noen av.  «TGS vinner fordi de har holdt fast ved sin rene multiklientstrategi, kombinert med en god evne til å forutsi hvor oljeselskapene vil søke nytt areal. De har dermed opprettholdt inntektsnivået og sterke marginer i vanskeligere tider når andre opplever inntektsbortfall» , sier Erik Reiso, partner i Rystad Energy.

Eksternt jurymedlem: Anders Bergland

Hedersprisen (Honour Award)

Hedersprisen gikk i år til Arve Johnsen for sitt enorme bidrag til norsk oljeindustri over snart 50 år.  Arve Johnsen var arkitekten bak dannelsen av Statoil som et norsk aktivt operatørselskap og var Statoilsjef fra starten i 1972 til 1988.  «En svært fortjent pris til kanskje den mest betydningsfulle personen i norsk oljehistorie», sier Helge Keilen som var i juryen.  «Arve stod på for at Statoil skulle få store operatøroppgaver selv om det kunne innebære konflikter både med Willoch og Kåre Kristiansen.   Han er en bauta – en klippe, en stridsmann og en strateg», sier Jarand Rystad som også var i juryen. 

Eksternt jurymedlem: Helge Keilen

 

Bilder